zarząd | o firmie | przetargi | taryfy | technika | skład opału | kontakty  

 

 

 

 

 

  Aktualności

  Konkurs Ofert

"Energetyka Boruta" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu jest spadkobiercą i kontynuatorem uruchomionej ponad 50 lat temu elektrociepłowni przemysłowej Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" S.A. W maju 1998r wyodrębniła się ze struktur zakładowych i do chwili obecnej funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003963.

Właścicielami Spółki są:

ELBIS Sp. z o.o - (Elektrownia Bełchatów II Sp. z o.o). - 97% udziałów

Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe Hydro-Pomp
Sp. z o.o.
– 3% udziałów.

Zarząd Spółki - dwuosobowy:

1. Artur Kin - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2. Adam Żurek - Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno -Handlowy

Kapitał zakładowy wynosi 8 400 000 PLN.