zarząd | o firmie | przetargi | taryfy | technika | skład opału | kontakty  

 

 

 

 

 

  Aktualności

  Konkurs Ofert

Taryfy:

Energetyka Boruta Sp. z o.o. informuje, że wprowadza do rozliczeń nowe ceny i stawki opłat:                                       

- za dostarczanie energii elektrycznej - z dniem 01.12.2006 r.,                                                                     

- za dostarczanie energii cieplnej - z dniem 04.12.2006 r.

Taryfa dla energii elektrycznej 2006/2007 została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nr decyzji OŁO-4211-17(10)/2006/13/VI/WL z dnia 08.11.2006 r. i opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna” Nr 47, poz. 7 z dnia 10.11.2006 r. Taryfa dla ciepła 2006/2007 została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nr decyzji OŁO-4210-36(10)/2006/13/VI/PM z dnia 31.10.2006 r. i zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 385, poz. 2987 z dnia 18.11.2006 r. W załączeniu przesyłamy tabele cen i stawek opłat obowiązujących w nowych taryfach. Jednocześnie, mając na uwadze podwyższanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, informujemy, że w sprawach dotyczących dostaw czynników energetycznych należy kontaktować się z Dyżurnym Inżynierem Ruchu – nr tel.:0-42 714-01-45 oraz 0-42 714-01-46. W sprawach dotyczących realizacji warunków zawieranych umów prosimy o kontakt z pracownikami Działu Energetyczno Handlowego – nr tel. 0-42 714-03-09.

Pliki taryf w formacie PDF (wymagane oprogramowanie Acrobat Reader)

- Taryfa dla ciepła
- Taryfa dla energii elektrycznej