zarząd | o firmie | przetargi | technika | kontakty

 

 

 

 

 

  Aktualności

Ogłoszenia przetargowe


ENERGETYKA BORUTA
Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu,
ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Na odbiór popiołów pochodzących z systemu suchego odpopielania kotła fluidalnego
Odpady o kodzie: 10 01 82 i 10 01 80
w ilości ok. 6 tys. ton rocznie.
Przewidywany termin odbioru pierwszej partii popiołu październik 2007r.

Oferty można składać w ciągu 14-tu dni od zamieszczenia ogłoszenia, drogą pocztową na adres Energetyka Boruta Sp. z o.o. lub w sekretariacie Spółki pok. 102, z dopiskiem na kopercie Oferta na odbiór popiołu. Oferta winna zawierać: cenę, sposób odbioru oraz zagospodarowania odbieranych popiołów zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Bliższe informacje:
tel. 0-42 714 03 09 lub 0-603 116 393, w godz. 7:00 ÷ 15:00.