zarząd | o firmie | przetargi | taryfy | technika | skład opału | kontakty  

 

 

 

 

  Aktualności

   Konkurs Ofert

Wizja Spółki Energetyka Boruta brzmi:

Przedsiębiorstwo energetyczne jako:

  • podstawowy wytwórca ciepła dla potrzeb komunalnych i przemysłowych miasta Zgierza,
  • główny dostawca energii elektrycznej dla "Parku Przemysłowego Boruta - Zgierz",
  • źródło energetycznego współspalania odpadów, znaczące ogniwo w lokalnej gospodarce odpadami.

Misja Spółki

"NASZĄ MISJĄ JEST NIEZAWODNA REALIZACJA OCZEKIWAŃ KLIENTÓW W ZAKRESIE DOSTAW ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ POPRZEZ EFEKTYWNE I EKOLOGICZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW SPÓŁKI ORAZ AKTYWNY UDZIAŁ W LOKALNEJ GOSPODARCE ODPADAMI"

Celem działalności Energetyka Boruta Sp. z o.o. jest działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej, przesyłaniu i dystrybucji ciepła oraz przesyłaniu, dystrybucji i obrocie energią elektryczną. "Energetyka Boruta" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Energetyków 9, rozpoczęła działalność 1 maja 1998 roku na podstawie aktu założycielskiego z dnia 8 kwietnia 1998 roku /rep. A 1084/98. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000003963 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XIV Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003963.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Podstawowy zakres działalności "Energetyki Boruta" Sp. z o.o. obejmuje:

  • wytwarzanie i dystrybucję ciepła w wodzie gorącej,
  • wytwarzanie i dystrybucję ciepła w parze technologicznej (0,6MPa i 1,2MPa),
  • wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną (0,4kV; 6kV; 15kV i 110kV),

KONCESJE I POZWOLENIA

Z zakresu Prawa energetycznego:

Rodzaj koncesji Numer koncesji Okres obowiązywania koncesji

Wytwarzanie energii elektrycznej

WEE/103/13/N/1/2/2001/MS

Do 20 stycznia 2011r

Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej PEE/6/13/W/3/98/AD Do 20 listopada 2008r
Obrót energią elektryczną OEE/8/13/W/3/98/AD Do 20 listopada 2008r
Wytwarzanie ciepła WCC/24/13/W/3/98/AD Do 15 września 2008r
Przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/25/13/W/3/98/AD Do 15 września 2008r

Z zakresu ochrony środowiska:

Rodzaj decyzji Numer decyzji Okres obowiązywania decyzji
O ilościach i rodzajach substancji zanieczyszczających wprowadzonych do środowiska OS.VI.76410/p/4/99/E (w trakcie realizacji nowa decyzja związana z uruchomieniem kotła fluidalnego)
Norma ISO 14001 138/2256/2011 Do 31 grudnia 2014r
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne SR.VI.6622-p,z,o,u/64/2002 Do 31 grudnia 2012r
Zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów. SR.VI.6625-I/60/2002  bezterminowo