zarząd | o firmie | przetargi | taryfy | technika | skład opału | kontakty  

 

 

 

 

 

  Naszą stronę odwiedziło już:

  osób

 

 

 

Aktualności

   PRZETARG !!

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2008

Zapraszamy do Przetargu więcej szczegółów tutaj

   ---------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2007

 Zapraszamy do nowego działu "skład opału" w celu zapoznania się z nowa ofertą               Energetyki Boruty

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

„Energetyka Boruta” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

informuje

o rozpoczęciu realizacji Projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

(SPO-WKP) 2.4.1. pod nazwą:

„Modernizacja elektrofiltru z suchym odpopielaniem kotła OF-100
w Energetyka Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu.”
o całkowitej wartości 8 191 805 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i publicznych środków krajowych
Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości ok. 3 375 946 zł


Realizacja technicznej strony Projektu
planowana jest w okresie maj – wrzesień 2007r. Wstępna pozytywna opinia techniczna została wydana dnia 12.04.2008 roku.

Celem Projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłu do powietrza oraz zmniejszeniu
ilości zużywanej wody technologicznej, a także rozpoczęcie prac badawczych nad wykorzystaniem fotowoltaiki jako efektywnego i ekologicznego źródła energii.
 

KLUCZ SUKCESU 2006
w kategorii:
Wytwarzanie ciepła
dla Energetyka Boruta
Sp. z o.o.

z siedzibą w Zgierzu

W trakcie GALI ENERGETYKI, która odbyła się podczas VIII Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA 2006 (4-6 września W Bełchatowie), ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w II edycji ogólnopolskiego Konkursu o KLUCZ SUKCESU.
Nagrody wręczano w sześciu kategoriach

.

Statuetkę KLUCZ SUKCESU wraz z dyplomem za pierwsze miejsce w kategorii Wytwarzanie ciepła Kapituła Konkursu złożona z ekspertów i uznanych autorytetów z branży energetycznej, przyznała Energetyce Boruta Sp. z o.o. ze Zgierza, za innowacyjne i efektywne rozwiązania wprowadzone do produkcji ciepła poprzez modernizację kotła OP-140 metodą HUS (Hybrydowy Układ Spalania) na kocioł fluidalno-pyłowy OF-100.

Zmodernizowany kocioł może obecnie spalać węgiel brunatny, zapewniając wielopłaszczyznowe dopasowanie kotła do wymogów produkcji i ochrony środowiska. Kocioł może pracować w obszarze 35-100 ton pary na godzinę przy zachowaniu znamionowych parametrów pary bez podtrzymania mazutowego. Dzięki modernizacji kotła, produkcja ciepła dla potrzeb mieszkańców Zgierza prowadzona jest w sposób płynny, uwzględniając zmiany poziomu zapotrzebowania na ciepło w różnych okresach sezonu rocznego. Uwzględniając przy tym, że potrzebna ilość ciepła wytwarzana jest z tańszego paliwa jakim jest węgiel brunatny można stwierdzić, iż Energetyka Boruta spełnia w ten sposób obietnice, że jako producent ciepła dla miasta będzie dążył do obniżania kosztów wytwarzania, a tym samym stabilizacji poziomu cen dla odbiorców.

 

Wielomilionowe nakłady na modernizację kotła, nie kończą planów inwestycyjnych Energetyki Boruta. Trwają przygotowania do rozpoczęcia w 2007r.modernizacji elektrofiltru z jednoczesną budową nowego systemu suchego odpopielania, planowane nakłady wyniosą prawie 8 mln. zł.

Energetyka Boruta Sp. z o.o. chce być tanim
i przyjaznym dla środowiska producentem ciepła
i energii elektrycznej, reagującym na zmiany zachodzące na rynku energii, uwzględniającym
w swych działaniach oczekiwania odbiorców.